Akwarium. Оlej na plótnie. 2009

Akwarium. Оlej na plótnie. 2009