Niedziela palmowa. Olej na plótnie.

Niedziela palmowa. Olej na plótnie.