Игра в кости. Холст, масло. 120 x 100. 2010

Игра в кости. Холст, масло. 120 x 100. 2010