Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/user2033892/www/shemet-art.com/wp-content/themes/shemet/header.php on line 61

Historia Shemetov

Często jestem pytany, skąd się wywodzi moje nazwisko rodowe, co oznacza.
W języku starorosyjskim (słowiańskim) „szemiecić” oznaczało: ‘niepokoić się, martwić’. Innymi słowy – ‘niepokojący się’. Ponieważ Litwę zamieszkiwali Słowianie północni, przydomek ten prawdopodobnie stał się kiedyś nazwiskiem.

Szemiet (Szemiot) – to ród książęcy, mający rosyjskie korzenie. Nazwisko Szemiot (Шемёт) w języku rosyjskim zmieniono na Szemiet (Шемет) – litera „ё” wymawiana jako „jo” została zastąpiona literą „е- „je”. Prawdopodobnie w dokumentach pominięto kropki nad literą i stąd ta zmiana.

O ile mi wiadomo, ród Szemietów (Szemiot) wywodzi się z Litwy. Pierwsze wzmianki o tym rodzie można spotkać w tak zwanej Gorodzielskiej Unii (1413), kiedy to szlachta litewska i polska miały równe prawa. W tym czasie Polska i Litwa, a także część Ukrainy stanowiły jedno państwo.

Przedstawiciele tego rodu mieszkali na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i otrzymali szlachectwo i herby polskie. Herbem rodzinnym jest „Łabędź” (herb ten ma korzenie duńskie, ale uważa się, że jest herbem polskim). Jednak osobliwość herbu Szemietów polega na tym, że nad koroną znajduje się lew z wysoko uniesionym mieczem. Taka zmiana w heraldyce musiała być podyktowana ważnymi okolicznościami, które jednak nie są mi znane.

Na terenie obecnej Litwy, niedaleko granicy litewsko-białoruskiej, w miasteczku/wsi Dykteryszki zachowała się posiadłość w stylu klasycyzmu, która należała do znanej na Litwie rodziny Szemietów. Właścicielem posiadłości był Franciszek Szemiet (1802-1882) – marszałek szlachty szawelskiego powiatu, gdzie był jednym z dowódców powstania styczniowego (1863-1865). Za udział w powstaniu posiadłość została skonfiskowana, a rodzina Franciszka Szemieta była represjonowana i wysłana na Sybir. Część rodziny wróciła po latach i osiedliła się nieopodal byłej posiadłości, a Franciszek Szemiet wyemigrował do Francji, żeby uniknąć dalszych prześladowań ze strony carskiej władzy.

Władze nie zaprzestały prześladowań potomków rodu Szemietów nawet w czasie Republiki Sowieckiej. Z opowiadań mojego dziadka wiem, że w latach 1937-1940 władze sowieckie skonfiskowały maszyny tkackie, właścicielem których był mój dziadek – Demian Szemiet. Jedynie szczęśliwy przypadek sprawił, że rodzina uniknęła rozstrzelania przez NKWD-zistów.

Od strony matki, pochodzącej z rodziny Kowalewskich, posiadam polskie korzenie. Mój dziadek – Kazimierz Kowalewski, jak wielu Polaków w tamtym czasie, był poddawany represjom stalinowskim w roku 1939 i został wysłany na Sybir jako „niepewny element” dla władzy sowietów. W czasie „odwilży Chruszczowa” wrócił w rodzinne okolice..

Żyją w nas siła i praca tych, którzy żyli przed nami. Niech przyszłe pokolenia wzrastają dzięki naszej pracy, dzięki sile naszych rąk i umysłu. Jedynie w tym przypadku honorowo wypełnimy nasze przeznaczenie.

                                                                                                                 G. Fabr

Author: admin

Notice: Theme without comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a comments.php template in your theme. in /home/user2033892/www/shemet-art.com/wp-includes/functions.php on line 4016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: Theme without sidebar.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a sidebar.php template in your theme. in /home/user2033892/www/shemet-art.com/wp-includes/functions.php on line 4016