Siergiej Szemiet Malarstwo
Siergiej Szemiet
Biografia
urodzony w Oszmianach woj. grodzieńskie (Białoruś)
Państwowa Szkoła Muzyki i Malarstwa w Mińsku
- nauka w Studium Sztuk Pięknych im. A.K. Glebowa w Mińsku
nauka w Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku na wydziale Malarstwo
praca w Studium Sztuk Pięknych im. A. K. Glebowa w Mińsku jako wykładowca malarstwa, rysunku i kompozycji
– członek Białoruskiego Związku Malarzy
– asystentura w Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych. Temat pracy naukowej „Kompozycyjne poszukiwania we współczesnym Białoruskim malarstwie tematycznym”. Praca zaliczeniowa - kompozycja o tematyce tradycji chrześcijańskich.
– praca w Akademickich i Twórczych Pracowniach Malarstwa i Rzeźby pod kierownictwem profesora i malarza M.A Sawickiego przy Ministerstwie Kultury Białorusi. Praca zaliczeniowa - kompozycja tematyczna.
– udział w ogólnokrajowych, międzynarodowych, grupowych i indywidualnych wystawach, państwowych i międzynarodowych plenerach. Część prac twórczych znajduje się obecnie w Kolekcji Współczesnego Muzeum Sztuki Białorusi w Mińsku, w filii Narodowego Muzeum Malarstwa w Mińsku, w Białoruskim Centrum Historii i Kultury w Holszanach (Białoruś), Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie jak również w prywatnych kolekcjach na Białorusi, Litwie, w Rosji, Polsce, Izraelu, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
– stypendysta VI edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej „Gaude Polonia” pracowni Prof. Leszka Misiaka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie.
praca wykładowcy na wydziale Historii i Kultury PAT Kraków.
uzyskał tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
Dyplomy i nagrody
Dyplom trzeciego stopnia Akademii Malarstwa ZSRR na ogólnokrajowym konkursie na najlepszą kompozycję
Dyplom za aktywny udział w XXVIII akademickiej naukowo-twórczej konferencji
Dyplom za aktywny udział w XXIX akademickiej naukowo-twórczej konferencji
Honorowy dyplom za wybitne sukcesy w nauce i twórczości
Dyplom za aktywny udział w XXX akademickiej naukowo-twórczej konferencji
Dyplom za aktywny udział w XXXI akademickiej naukowo-twórczej konferencji
Nagroda w nominacji malarstwo za udział w wystawie „Czas. Przestrzeń. Osobowość”
Dyplom stypendysty VI edycji programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej ”Gaude Polonia”, prac. Prof. Leszka Misiaka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie
Dyplom doktora sztuki , Akademia Sztuk Pięknych im. J.Matejki Kraków (Polska).
Wystawy grupowy
Ogólnokrajowa Wystawa Młodzieżowa „Biały festiwal”
Wystawa poświęcona 50-leciu Białoruskiej Akademii Sztuk Pięknych
Ogólnokrajowa Wystawa Młodzieżowa „Czas. Przestrzeń. Osobowość” (nagroda w kategorii malarstwo)
Wystawa „Głas groma twojego” poświęcona tematyce biblijnej we współczesnej sztuce malarskiej (Galeria „Centrum Narodowe”) Sankt Petersburg, Rosja
Ogólnokrajowa wystawa poświęcona 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza
Ogólnokrajowa wystawa „Pod białymi skrzydłami” poświęcona białoruskiemu malarstwu krajobrazowemu
Ogólnokrajowa wystawa poświęcona 200 rocznicy urodzin A.S. Puszkina
Wystawa współczesnego portretu w Połocku
Państwowa wystawa młodych malarzy „Nowe imiona”, Mińsk (Białoruś)
Ogólnokrajowa wystawa z okazji spotkania Związku Malarzy Białoruskich
Wystawa poświęcona Dniom Kultury Białorusi w Sankt Petersburgu
Wystawa „Rosyjska martwa natura” (Galeria „Centrum Narodowe”) Sankt Petersburg, Rosja
Ogólnokrajowa wystawa z okazji spotkania Związku Malarzy Białoruskich
Wystawa malarzy białoruskich z okazji Dni Św. Rocha (współczesna sztuka sakralna), Mińsk, Białoruś
Wystawa prac twórczych w galerii ,,Giubbe Rosse,, Florencja, Włochy
Wystawy indywidualne
Wystawa malarstwa w Oszmianach, woj. grodzieńskie
Wystawa malarstwa w Galerii Biblioteki im. A. Mickiewicza w Wilnie z okazji Dnia Niepodległości Białorusi (organizator – Ambasada Białoruska na Litwie), Litwa
Wystawa malarstwa „W poszukiwaniu błękitnego ptaka” w Galerii Biblioteki Państwowej im. M. Mażwidasa w Wilnie z okazji Dni Kultury Białorusi, (organizator – Ambasada Białoruska na Litwie), Litwa
Wystawa malarstwa w Galerii Tyzengauza w Grodnie
Wystawa malarstwa w Filii Państwowego Białoruskiego Muzeum Malarstwa w Holszanach Białoruś
Wystawa prac twórczych „Kalejdoskop” w Wilnie, Litwa
Wystawa z okazji Dni Jana Pawła II, „Oblicza dobra”, PWST, Kraków, Polska
Wystawa w galerii „Meno iniciatyva”, Wilno, Litwa
Wystawa z okazji beatyfikacji ks. M. Sopoćko w kościele Bożego Miłosierdzia, Białystok, Polska
Wystawa w galerii Biblioteki Narodowej Białorusi, Mińsk
Wystawa w Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, Polska
Wystawa w Galerii ,,Akademia,, Mińsk, Białoruś
Wystawa w Muzeum Krajoznawczym w Oszmianach, Białoruś
Wystawa w Galerii Tyzengauza w Grodnie, Białoruś
Wystawa w Centrum Kultury w Ełku, Polska
Wystawa Bożenarodzeniowa ,,Narodziny Światłości,, Galeria Zdrojowa. Pijalnia Wód Mineralnych Szczawno Zdrój, Polska
Wystawa w parafii Św. Józefa (osiedle Kalinowe) Kraków, Polska
Wystawa z okazji spotkania partnerskiego Lihtenau (Niemcy) - Pieniężno (Polska). Pieniężno, Polska
Plenery
Trzeci Międzynarodowy Plener w Srokowo, Polska
Plener poświęcony 500-leciu Budsława, Białoruś
Plener poświęcony 100-leciu kościoła w Szemietowie, Białoruś
Międzynarodowy plener malarstwa w Głogowie, Polska
Plener poświęcony twórczości Krzysztofa Dorogostajskiego i jego książki „Hippika” Gryncy, Białoruś
Międzynarodowy plener malarski w Wiejsiejaj, Litwa
Międzynarodowy plener malarski w Wiejsiejaj, Litwa
Międzynarodowy plener malarski w Ciężkowicach, Polska
Międzynarodowy plener malarski w Gołuchowie, Polska
Plener malarski poświęcony 100-leciu śmierci Św. Brata Alberta,(Igołomia), Polska
Międzynarodowy plener malarski w Pieniężno, Polska